Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.
Voor wie?
 • Kinderen geboren vóór 1 januari 2019: er verandert niets. De bedragen die je nu krijgt, blijven onveranderd. Wanneer de kinderen voldoen aan de voorwaarden, kunnen ze al rekenen op een extra ondersteuning uit het Groeipakket.
 • Kinderen geboren na 1 januari 2019: het Groeipakket (nieuw systeem).
Start- en basisbedrag voor elk kind
Het Groeipakket bevat twee vaste bedragen en één variabel bedrag voor elk kind gedomicilieerd in Vlaanderen. Die bedragen ondersteunen je om je kind(eren) de kans te geven zich te ontwikkelen.
 • Startbedrag: éénmalig 1.122 euro bij geboorte of adoptie
 • Basisbedrag: maandelijks 163,20 euro
 • Schoolbonus (universele participatietoeslag): in augustus, afhankelijk van de leeftijd

Toeslagen als extra ondersteuning
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Voor hen voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen en de sociale toeslag. Daarnaast zijn er de participatietoeslagen: die stimuleren deelname aan kinderopvang en onderwijs, om zo meer ontwikkelingskansen te creëren.

 • Zorgtoeslag: voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met bijzondere noden (variabel bedrag)
  Sociale toeslag: voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen (tussen 51 en 81,60 euro per kind per maand)
 • Kinderopvangtoeslag: waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen (3,23 euro/dag)
  Kleutertoeslag: 3-jarigen ingeschreven, 4-jarigen ingeschreven en voldoende aanwezig op school (132,60 euro/jaar)
 • Schooltoeslag: voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen (tussen 50 en 682 euro)
 • Kleutertoeslag: 3-jarigen ingeschreven, 4-jarigen ingeschreven en voldoende aanwezig op school (132,60 euro/jaar)
 • Schooltoeslag: voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen (tussen 50 en 682 euro)

Meer informatie? http://www.groeipakket.be/