Terug

Vorming voor ouders: Huis van het Kind zoekt partnerorganisaties Woensdag 04 september 2019

Organisaties of projecten waar vaak ouders komen kunnen gebruik maken van het vormingsaanbod van Huis van het Kind – Kortrijk. Bijvoorbeeld: scholen, kinderdagverblijven, ontmoetingsplaatsen,… Samen organiseren we vorming voor: ouders, grootouders, plusouder, pleegouder, stiefouder, etc. Dit kan een lezing, interactieve workshop of ouderbijeenkomst zijn. Professionelen mogen aansluiten, maar zijn niet de primaire doelgroep.

De thema's zijn heel ruim, zowel voor baby's en peuters, lagere school en tieners, en algemeen. Denk bijvoorbeeld aan zindelijkheid, pesten, omgaan met multimedia, bewegen en spelen, omgaan met scheiding,...

Een goed overzicht vind je in de folder in bijlage. 


Geïnteresseerd?

Wens je meer uitleg bij één van de voorgestelde thema’s of over het concept? Of wil je jouw idee, vraag of probleem voorleggen aan Huis van het Kind – Kortrijk? Contacteer Kaat Carrette, coördinator van Huis van het Kind – Kortrijk. Laat weten wat je wil organiseren en voor wie. Samen werken we een vormingsmoment uit! Contact: kaat.carrette@kortrijk.be of 056/27 72 87