Terug

Projectoproep Woensdag 04 september 2019

Het Huis van het Kind - Kortrijk wil als samenwerkingsverband steun verlenen aan verenigingen, organisaties,... die projecten opzetten binnen de filosofie van Huis van het Kind. We voorzien hiervoor een budget van 8000 euro. Elk project kan maximaal 1500 euro aanvragen.

Welke projecten?
De vzw geeft voorrang aan kwalitatieve projecten die inspelen op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. Het wegwerken van toegankelijkheidsdrempels en dienstverlening binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen brengen zijn twee speerpunten van het Huis.

Meer informatie?
Bekijk hier het projectreglement en het invulformulier!