Onze Structuur

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk is een Vereniging Zonder Winstoogmerk met administratieve zetel in het stadhuis (Grote Markt 54, 8500 KORTRIJK). 
Het ondernemingsnummer van de vzw is 0657.904.775. 
Het rekeningnummer van Huis van het Kind - Kortrijk is BE38 1430 9796 7172.