Terug

KOALA Donderdag 18 oktober 2018

Wat?
Binnen het KOALA project wordt geïnvesteerd in een vernieuwend en structureel aanbod van kind- en ouderbijeenkomsten voor het realiseren van de rechten van gezinnen. Hierbij hebben we extra aandacht voor gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties, maar iedereen is welkom. 

Waarom?
Studies tonen aan dat deelnemen aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen een blijvende impact heeft op de ontplooiing van jonge kinderen en hun gezin. Ook op de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling heeft dit een gunstige invloed. De voordelen zijn nog groter voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Een vaststelling is echter dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik maken van bijvoorbeeld kinderopvang. Daarom is het cruciaal om maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders te ondersteunen en hun participatie aan de samenleving te faciliteren.

Hoe?
In Kortrijk komt het project tot stand door een nauwe samenwerking met verschillende organisaties: Zorggroep H. Hart Kortrijk, Zorg Kortrijk, vzw Effect, Reddie Teddy (Thuishulp vzw), CIG Huis Ter Leye, Zonnebloem vzw, CKG Don Bosco, Kind & Gezin, Huis van het Kind - Kortrijk en Stad Kortrijk.

De KOALA-medewerker vormt een brug tussen gezinnen en kinderopvang. Vanuit de noden van de ouders organiseert de KOALA-medewerker in iedere kinderopvang kind- en ouderactiviteiten. Ouders worden ook toegeleid naar bestaande activiteiten binnen andere organisaties. Deze activiteiten kunnen opvoedingsgerelateerd zijn, maar kunnen ook gericht zijn op andere levensdomeinen.

De kinderopvang wordt door de KOALA-medewerker pedagogisch ondersteunt in het werken met kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast wordt er ook individuele ondersteuning geboden aan gezinnen. Deze ondersteuning gaat verder dan zorg en opvoeding. Er wordt gewerkt rond verschillende levensdomeinen. Heeft het gezin recht op verhoogde tegemoetkoming? Waar kan de ouder terecht om werk te vinden? Kan het gezin zich inschrijven voor een sociale woning?

Wat willen we hiermee bereiken?
We laten ouders op een laagdrempelige manier kennismaken met kinderopvang. We maken hen ervan bewust dat een plaatsje in de kinderopvang tijdig moet gereserveerd worden. Vanuit ontmoeting en activiteiten willen we hen ondersteunen in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind, en hen integraal begeleiden op alle levensdomeinen. Op die manier worden ouders versterkt, verhoogt hun weerbaarheid en vergroten de ontwikkelingskansen van hun kinderen.

Meer info via KOALA-medewerker: Hannelore Ostyn 
Hannelore.ostyn@bondmoyson.be 
0473/53 89 60