Terug

Mondzorg Vrijdag 19 oktober 2018

Huis van het Kind - Kortrijk kreeg signalen rond mondzorg. Hierdoor beslisten we om van het thema mondzorg een prioriteit te maken voor de komende jaren. Er werd binnen Huis van het Kind - Kortrijk een werkgroep mondzorg opgericht met verschillende partners: Artevelde Hogeschool opleiding mondzorg, Bond Moyson, CLB Groeninge, CLB Mandel en Leie, Kind & Gezin, Stad Kortrijk, Logo Leieland en een afgevaardigde van de studieclub van het Verbond Der Vlaamse Tandartsen.

We focussen op 3 doelen:

  • Vanaf 2 jaar preventief bezoek aan de tandarts of mondhygiënist
  • Goede mondhygiëne door dagelijks 2 maal de tanden te poetsen, vanaf het eerste tandje
  • Tandvriendelijke, gezonde voeding en goed mondgezondheidsgerelateerd gedrag bevorderen (bijvoorbeeld afbouw fopspeen vanaf 3 jaar) 

Vanuit de werkgroep werd een actieplan opgesteld. Allereerst werd een analyse gemaakt van het probleem, aan de hand van IMA cijfers en een oplijsting van gekende methodieken en best practices om mondgezondheid te promoten. Daarna werden alle betrokken organisaties en diensten bevraagd via interview en enquête om na te gaan wat op heden gebeurt rond mondzorg en waar de hiaten en opportuniteiten zich bevinden. 

Het actieplan is een 5 jarenplan, startend vanaf januari 2019. Jaarlijks ligt de focus op 20 maart: “Internationale dag van de mondgezondheid”. De doelgroep zijn kinderen vanaf het eerste tandje t.e.m. 12 jaar én hun ouders/gezin. Jaarlijks worden acties vooropgesteld per leeftijdsgroep. Het actieplan groeit mee met de kinderen en jaar na jaar worden de doelgroepen van de voorbije jaren mee gestimuleerd om hun acties te herhalen/vernieuwen...

In 2019 starten we met de kinderen vanaf hun eerste tandje t.e.m. 2,5 jaar. Daarna:
- 2020: kleuter
- 2021: eerste en tweede leerjaar
- 2022: derde en vierde leerjaar
- 2023: vijfde en zesde leerjaar

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de gezondheidskloof groeit indien enkel methodieken gebruikt wordt per leeftijdscategorie zonder focus op kwetsbare doelgroepen. Vandaar dat we naast het algemeen actieplan ook elk jaar een extra focus leggen op kwetsbare gezinnen.