Terug

Zelf een project indienen Vrijdag 01 februari 2019

Waarom?
Het Huis van het Kind - Kortrijk wil als samenwerkingsverband steun verlenen aan verenigingen, organisaties,... die projecten opzetten binnen de filosofie van Huis van het Kind. We voorzien hiervoor een budget van 8000 euro. Elk project kan maximaal 1500 euro aanvragen.

Welke projecten?
De vzw geeft voorrang aan kwalitatieve projecten die inspelen op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. Het wegwerken van toegankelijkheidsdrempels en dienstverlening binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen brengen zijn twee speerpunten van het Huis.


Projectreglement
Het volledige reglement en de criteria waarop projecten beoordeeld worden, kun je downloaden onderaan deze pagina. Je vindt er ook het invulformulier in pdf. Opgelet: projecten indienen kan enkel via het Google Form via deze link.
 

Timing
Projecten indienen kan tot en met 30 september 2019 om 23:59 via deze link
De Raad van Bestuur beslist welke projecten weerhouden worden, ten laatste op 31 oktober 2019.